Qui som?
Alberto Rachid Joan
Flequer Busi crack! Xuixeru
David Núria Àlex
Tinc un nou pla Alguna cosa més? Sempre apunt!

www.lapuntual.cat

Ramon Turró 33 Girona

la.puntual

Qui som?
Alberto Rachid Joan
Flequer Busi crack! Xuixeru
David Núria Àlex
Tinc un nou pla Alguna cosa més? Sempre apunt!
Qui som?
Alberto Rachid Joan
Flequer Busi crack! Xuixeru
David Núria Àlex
Tinc un nou pla Alguna cosa més? Sempre apunt!
Qui som?
Alberto Flequer
David Tinc un nou pla
Rachid Joan
Busi crack! Xuixeru
Núria Àlex
Alguna cosa més? Sempre apunt!
Qui som?
Alberto Flequer
David Tinc un nou pla
Rachid Joan
Busi crack! Xuixeru
Núria Àlex
Alguna cosa més? Sempre apunt!
Qui som?
Alberto Flequer
David Sempre apunt!
Rachid Joan
Busi crack! Xuixeru
Núria Àlex
Alguna cosa més? Tinc un nou pla